Vision of Christ – Convent de la Missió – Palma de Mallorca, 2002

Vision of Christ – Convent de la Missió – Palma de Mallorca, 2002